No Playtime This Year: A Child’s Call to #StayHome

Pinagkaitan ng kalayaan makapaglaro at makihalubilo sa kapwa musmos na walang kamalayan. Pag-aaral ma’y pansamantalang naipagpaliban. Dinggin ang pakiusap ni Christian, isang anak, isang tinig na nagpapaalala na: Sttay Home

#StayHome because we’re #CloserApart

Subscribe now! Follow us on social media @malagoshomegrown and stay tuned for more of our #StayHome #StayHomegrown series.