Now Online: A Grandma’s Call to #StayHomegrown

Dahil sa mga makabagong pamamaraan at plataporma, ang teknolohiya ay kanilang mas naunawaan. Samahan si Lola Techie, isang senior citizen, sa kanyang pag online shopping. Muling nakapagsimula, nagpapapasalamat, at nagpapaalala na: Stay Homegrown

#StayHomegrown for a #FreshStart

Subscribe now! Follow us on social media @malagoshomegrown and stay tuned for more of our #StayHome #StayHomegrown series.