Still At Your Service: A Delivery Guy’s Call to #StayHomegrown

Dahil sa inyong pagsaalang-alang, napanatili niya ang trabaho niya. Kilalanin si Kuya Andoy, dating tour guide na ngayo’y isa nang delivery guy. Muling nakapagsimula, nagpapasalamat at nagpapapaalala na: Stay Homegrown

#StayHomegrown for a #FreshStart

Subscribe now! Follow us on social media @malagoshomegrown and stay tuned for more of our #StayHome #StayHomegrown series.